Beweegplek Zernike Campus

Op 10 oktober 2019 werd Beweegplek Zernike Campus officieel geopend. Het ligt naast het Willem Alexander Sportcentrum. Deze plek moet studenten en andere campusgebruikers stimuleren om te bewegen. De plek wordt daarnaast gebruikt voor onderzoek. Kinderen en omwonenden uit de omringende wijken mogen de plek ook gebruiken.